Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Assabiqunal Awwalun yang Kita Lupakan

Assabiqunal Awwalun yang Kita Lupakan - Saudara seiman yang saya hormati, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Menjadi seorang muslim adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Swt kepada kita. Islam sebelum menjadi besar seperti sekarang, tentu menyimpan sejarah yang panjang. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita mengetahui tentang ajaran islam terutama tentang sejarah islam. Dengan mengetahui tentang sejarah islam, diharapkan semangat keislaman kita semakin kuat.

Dalam kesempatan ini, mari kita belajar tentang Assabiqunal Awwalun. Mungkin sebagian dari teman-teman asing tentang istilah Assabiqunal Awwalun. Pengertian Assabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang mendapatkan anugrah yang luar biasa dari Allah Swt, yaitu sebagai orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Bukanlah suatu keputusan yang mudah bagi seseorang untuk meninggalkan kepercayaan lama mereka dengan menerima agama Islam yang di bawa oleh nabi Muhammad Saw.

Nama-Nama Assabiqunal Awwalun

Tetapi dengan keteguhan hati, para Assabiqunal Awwalun bersedia meninggalkan kepercayaan lama mereka menjadi pengikut setia nabi Muhammad untuk menegakkan Islam. Tidak hanya berkorban harta benda, tetapi para Assabiqunal Awwalun juga dengan ikhlas berkorban nyawa untuk membela agama Islam, melalui jalur perang.

Berikut ini adalah nama - nama Assabiqunal Awwalun yang patut kita contoh dalam perjuangannya membela agama Islam.

1. Khadijah binti Khawalid
Khatijah adalah wanita yang berasal dari Mekkah. Beliau tidak lain adalah isteri pertama nabi Muhammad Saw. Walaupun Khatijah berasal dari keluarga yang kaya, tetapi beliau bersedia menikah dengan nabi Muhammad yang hidup sederhana. Khatijah tidak melihat dari kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh nabi ketika memilih nabi untuk dijadikan suami, tetapi Khatijah melihat akhlak dan kejujuran nabi Muhammad Saw. Ketika malaikat Jibril turun dan membawa wahyu dari Allah Swt, Khatijah adalah orang pertama yang langsung mempercayai tantang kerasulan nabi Muhammad. Hal inilah yang membuat beliau menjadi assabiqunal awwalun. Sikap tanpa ragu dan berpikir positif yang dimiliki oleh Khatijah membuat beliau percaya dengan nabi Muhammad Saw. Hal  inilah yang membuat seorang khatijah adalah seorang isteri yang bida menjadi suri tauladan yang baik untuk para isteri di dunia. Sepanjang hidupnya dengan nabi Muhammad, Khatijah selalu menemani nabi dalam keadaan suka dan duka.

2. Zaid bin Haritsah
Mungkin sebagian pembaca cukup asing dengan nama Zaid bin Haritsah. Beliau memang bukan kerabat dari nabi, tetapi beliau adalah sahabat nabi yang setia menemani nabi untuk memperjuangan agama Islam, terutama melalui peperangan. Zaid awalnya adalah seorang budak , tetapi suatu saat dia dibeli oleh keponakan Khatijah yang bernama Hukai bin Hisyam. Singkat cerita Zaid diberikan kepada nabi melalui isteri beliau, yaitu Khatijah untuk dijadikan sebagai pelayan. Berkat kemurahan hati nabi, zaid dimerdekakan dan masuk islam sebagai assabiqunal awwalun.

3. Ali bin Abi Thalib
Sebagai seorang muslim, pasti kita tidak asing dengan Ali bin Abi Thalib. Perjuangan Ali dalam islam tidak bisa diragukan lagi. Selain sebagai supupu nabi, beliau juga adalah khulafaurrasyidin ke kempat. Beliau termasuk assabiqunal awwalun atau orang yang pertama masuk Islam.

4. Abu Bakar ash-Shiddiq
Abu bakar adalah tokoh islam dari assabiqunal awwalun yang sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau sangat setia kepada nabi, hal ini dibuktikkan dengan adanya gelar Ash-Shiddiq. Ash-Shiddiq artinya dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar itu karena beliau adalah orang pertama yang dengan yakin dan percaya dirimempercayai isra’ mi’raj nabi.

5. Bilal bin Rabah
Bilal adalah sebutan bagi orang yang mengumandangkan adzan ketika shalat jumat yang penuh hikmah. Tetapi apakah anda mengetahui dari mana nama Bilal itu? Bilal adalan nama seorang yang bernama Bilal bi Rabaah, yaitu seorang budak berkulit islam yang masuk dalam jajaran assabiqunal awwalun. Perjuangan seorang budak bernama Bilal sungguh luar biasa. Beliau masuk islam ketika masih menjadi budak, dan beribadah dengan diam-diam dari majikannya. Akan tetapi, setelah majikannya mengetahui kaimanan Bilal, beliau disiksa agar kembali kepada kepercayaan yang lama. Berkat Allah Swt, Abu Bakar memerdekakan Bilal dan menjadi sahabat setia nabi.

Selain nama-nama di atas, ada orang-orang lain yang menjadi assabiqunal awwalun, antara lain :
Assabiqunal Awwalun yang Kita Lupakan
6. Ummu Aiman
7. Hamzah bin Abdul-Muththalib
8. Abbas bin Abdul-Muththalib
9. Abdullah bin Abdul-Asad
10. Ubay bin Ka’ab

Demikian artikel kami yang membahas tentang Assabiqunal Awwalun yang kita lupakan,semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita.

Posting Komentar untuk "Assabiqunal Awwalun yang Kita Lupakan"